FH Delta Air

Letecká škola

logo

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) pro účely pilotního výcviku.
Já, níže podepsaný/á souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, poskytnuté v rámci zahájení pilotního výcviku u FH Delta air s.r.o. byly v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona zpracovány, uchovány a případně poskytnuty třetím osobám, za účelem služeb spojených s pilotním výcvikem.Souhlasím s tím, aby FH Delta air s.r.o. zpracovala mé osobní údaje pouze za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu trvání 5 let od ukončení pilotního výcviku. Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem je dobrovolný a jsem oprávněn/a jej kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemně.

Dle nařízení GDPR (General Data Protection Regulation) budou veškeré osobní údaje nájemce chráněny a zpracovávány dle aktuálních právních předpisů ČR a souvisejících nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.